Friday, April 29, 2016

豆腐渣煎餅

將麵粉及蔥花加入豆腐渣, 用耐高溫的苦茶油, 小水慢慢煎

或將豆腐渣加入麵團中, 作成麵包

把豆腐渣拿去作堆肥, 為頂級的天然肥料

No comments: