Wednesday, December 09, 2015

天然乾生薑與其他常見薑品如何區別?

http://cch-foundation.org/index.php/k2-tags/2014-12-31-08-06-59/ginger/item/2105-2014-03-01-01-41-05

原始點醫學推薦用薑、特別是天然「乾生薑」作為主要內熱源。薑的品質優劣,直接影響療效,尤其對重大疾病,更是攸關生死。爲避免民眾誤用劣質薑品,在此強調天然「乾生薑」與經硫磺燻製之「硫磺薑」、以石灰脫水之「石灰薑」(中藥房最常見的乾薑)、以薑渣加料調製而成之「調味薑粉」等受汙染、含雜質之常見薑品並不相同,須嚴加區別,以免誤用。
 
基金會所推薦使用之濃薑湯或薑粉,是使用乾生薑(非指中藥之乾薑)加水熬煮或細研而成。用以製作乾生薑的生薑原料是精選的有機新鮮瘦小土薑或老薑,以確保其藥性與品質。其製作過程及使用方法請參考基金會官網之影片
 
「生薑」的來源為薑科植物薑ZingiberofficinaleRosc.的新鮮根莖。作為原料的生薑在種植時,有些農民為了增加產量,大量使用農藥化肥,不僅使薑的藥性降低,並且含毒,不可使用。另外,在巿場上,有些不法商人為了長久保持生薑的色澤光鮮與賣相亮麗,用硫磺燻蒸,此類薑的藥性已變,亦不可使用。生薑乾燥後的製成品,有乾薑、薑粉等,如果是採用上述之農藥薑、硫磺薑等受汙染的生薑爲原料,皆不可用;其次,若製作過程不當,亦不可用。如中藥房所售乾薑,最常見的一類即是將生薑置入石灰缸中,以快速脫水並藉以保持薑的重量而製成,因其富含石灰(性寒),故不可用。又如調味薑粉,是以生薑榨汁後所餘薑渣,再添加調味劑製成,其藥性已大為減弱,甚至變異,亦不可使用。現在市面上還出現了人造化工薑粉,那就更不可用了。所以,我們特稱以精選無汙染的天然有機生薑爲原料、用自然方法曬乾或烘乾、再炒過的生薑片爲乾生薑,以示區別;且因其可最大限度地發揮薑的溫熱藥性,能最有效地改善人體熱能,故爲基金會所特別推薦。
 
由於市面或藥房所售乾薑(片)及薑粉,其所用原料及加工過程是否合格無從知曉,爲確保藥性與品質,民眾應自行精選有機生薑依前述程序加工製作乾生薑,以備熬煮薑湯或製成薑粉使用。而前述之農藥薑、硫磺薑、石灰薑、調味薑粉甚至化工薑,皆非天然,若與人體接觸,都易導致種種不良反應,不可使用。總之,基金會所推薦之天然生薑或乾生薑屬日常食物,與上述非天然薑完全不同,不可混用,特此說明,以維護大眾健康。

No comments: