Thursday, November 26, 2015

益生菌--- probiotic

優格
紅酒
泡菜
天然釀造醋---以糧食為原料
-----------------
  • 若想給身體補充營養,無迫切性, 可在用餐時, 同時服用
  • 若為治療某種病症, 應在餐前補充益生菌, 不要在餐前太早服用, 以免其被胃酸破壞
---------------------
睡前最適合補充乳酸菌, 身體在睡眠時, 未進食, 未消化, 可以讓乳酸菌不受胃酸干擾, 順利地進入腸道增生繁殖, 為第二天早晨的排便作好準備

--------------------
多吃果寡糖, 異麥芽寡糖, 木寡糖 --- 幫助益生菌在腸道內繁殖

宜購買整罐"粉狀"

若必須使用抗生素, 益生菌的補充和抗生素間隔至少2小時, 以免益生菌被殺光 

No comments: